Ngandi Language

Nuwa balakgah arru natjina gu-yang ngurrkurrayi yu gaman bastam olijim yu wana sabi dijan langgus bla wi
Nga nurdanurda gu-rerr-gi | Mi jidanabat la kemp
Jagaya ngini bobala mi
Anja gu-yang nuguyung wanim yu langgus
Gu-dhoworro nginangi wurlngarri main klen wurlngarri